anja wormeester communicatie

anja wormeester communicatie

Opdrachtgevers benaderen mij, omdat ze een onafhankelijk - strategisch - communicatieadviseur willen met duidelijke aandacht voor het proces.

Bij het werken aan een project, een product of
een veranderingstraject is altijd sprake van communicatie met en tussen mensen. Of het nu gaat om bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, samenwerkingspartners of eigen medewerkers. Bij procescommunicatie is er specifieke aandacht voor het vormgeven en optimaliseren van dit proces.

Bedrijven en organisaties zien het belang van de inzet van professionele communicatie. Zij schakelen anja wormeester communicatie in als strategisch communicatieadviseur, als procesbegeleider of als onafhankelijk voorzitter. Omdat de eigen kennis en ervaring -tijdelijk- ontbreekt, omdat behoefte is aan een onafhankelijke derde of bijvoorbeeld om een ‘twee-petten’ imago te voorkomen. 

Inhoudelijk verbind ik het communicatievak vaak aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing en herstructurering.